Sayıştay Bakanlığının Kurumsal İş süreçlerinin yönetimi amacıyla geliştirilen proje kapsamında İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Eğitim Yönetim Sistemi, Taşınır Yönetim Sistemi, Kartlı Geçiş Sistemleri, Sosyal Tesis Yönetimi gibi birçok birimin iş süreçleri Dış Kurumlar la entegre şekilde hayata geçirilmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesinin yönetiminde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün tüm faaliyetleri için geliştirilen Bilgi Sistemi projesidir. 2014 yılında başlatılan ve geliştirme ortağı olduğumuz bu proje kapsamında OGM tarafından yürütülen faaliyetler elektronik ortama taşınmıştır. Proje kapsamında 41 yazılım bileşeni geliştirilmiş, fiziksel ortamdaki belgeler sayısallaştırılmış ve kağıt ortamda bulunan coğrafi veriler koordinatlanarak sisteme eklenmiştir. Proje içeriğinde Kurumsal Kaynak Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Elektronik Ticaret Sistemleri ve Mobil Uygulama bileşenleri bulunmaktadır. Yaklaşık 15 Kamu Kurumunda 40’ın üzerinde anlık entegrasyon sağlanmıştır. Sistemin tüm Türkiye’ de 28 Bölge Müdürlüğü, 250 İşletme Müdürlüğü, 2400 İşletme Şefliğinde 20.000′ den fazla iç kullanıcı, 100.000′ in üzerinde dış kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Geçiş Kontrol Sistemleri

Türkiye’ de hava kirliliği envanterinin il, ilçe, mahalle ve sokak bazında oluşturulabilmesi için coğrafi bilgi sistemi temelli web uygulaması projesidir. Geliştirme ortağı olduğumuz projede Türkiye hava kirliliği envanter haritasının oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla karar destek sistemlerini içeren, iş zekası ve portal uygulamaları kullanılmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen iş ve işlemlerin UYAP, BelgeNet ve diğer kurumsal uygulamalar ile entegre şekilde yürütülmesi amacıyla geliştirilen proje tamamen açık kaynak kod mimarisiyle hazırlanmıştır. Web tabanlı olarak geliştirilen uygulamalara mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilecektir.

Ülkemizde Kamu Kurumlarına ait tüm taşınmazların Coğrafi Bilgi Sistemleri ve kurumsal uygulamalar üzerinden yönetiminin gerçekleştirildiği ve geliştirme ortağı olarak görev aldığımız projenin veritabanı ve raporlama araçlarının tamamının açık kayak kodu mimariye dönüşümü veri aktarımı ve ihtiyaç duyulan ek modellerin geliştirilmesi faaliyetleri yürütülmüştür.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Hac ve Umreye götürdüğü kişilerin işlemlerinin takibi ve bilgilendirilmesine ilişkin geliştirilen mobil uygulama destekli bilgi sistemi projesi geliştirilmiştir. Proje ile her yıl 600.000 kişinin kutsal topraklarda konaklama, beslenme, sağlık, stok ziyaret yerleri ve diğer işlemleri ile ilgili geliştirilen bilgi sistemi projesinde Android ve IOS mobil uygulamalar ve Java ile geliştirilmiş web tabanlı bilgi sistemi uygulaması bulunmaktadır.

Türkiye Belediyeler Birliği – EDYS, Veri Dijitalleştirme

Boru Taşımacılığı A.Ş. (BOTAŞ) – ERP, EDYS, Veri Dijitalleştirme

İstanbul Halk Ekmek Fabrikası A.Ş. – İş Süreçleri Yönetimi, EDYS

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Katar) – Fiyat ve Stok İzleme Sistemi (Nasmo)

EGO Genel Müdürlüğü – ERP, Coğrafi Bilgi Sistemleri, EDYS, Veri Dijitalleştirme

İller Bankası Genel Müdürlüğü – ERP, Coğrafi Bilgi Sistemleri, EDYS, Veri Dijitalleştirme

Karayolları Genel Müdürlüğü – Coğrafi Bilgi Sistemleri, İş Süreçleri Yönetimi, EDYS

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı altında faaliyet gösteren Makine Kimya Enstitüsü (MKE) tarafından üretilmekte olan milli silahlarımızın üç boyutlu olarak modellenmesi sağlanmıştır. Yüzden fazla silahın üç boyutlu modellenmesi ve sanal gerçeklik ortamında yaratılan müzede sergilemesi ile beraber, milli üretimimiz olan silahların çalışma mekanizmalarını ilişkin detaylı dijital ikizleri oluşturulmuştur.

Ayrıca milli piyade tüfeklerimizin sanallaştırmış bir çatışma ortamında kullanıcı tarafından deneyimlenmesi amacı ile hareketli platform üzerinde kullanıcılarımızın sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri ile çatışma ortamında milli piyade tüfeğimiz ile kullanıcı deneyimi yaşaması fırsatı oluşturmuştur.

Geliştirilen uygulama oyun niteliğinde olmakla beraber, hareketli hedef vurma, operasyona katılma, rehine kurtarma gibi güvenlik birimlerinin mesleki eğitimlerinde kullanılabilecek bir içerik özelliğini de taşımaktadır. Bu anlamda, Savunma Sanayi alanında dünyada örneği nadir bulunan ve stratejik değer taşıyan bir proje olma özelliği taşımaktadır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – ERP, Veri Dijitalleştirme

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü – EDMYS, Veri Dijitalleştirme

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü – ERP, EDYS, Veri Dijitalleştirme, WEB Portal

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Geçiş Kontrol Sistemleri, İş Süreçleri Yönetimi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Üretim Yönetimi, Geçiş Kontrol Sistemleri

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu – İş Süreçleri Yönetimi, Geçiş Kontrol Sistemleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu – EDYS, Veri Dijitalleştirme

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı – İş Süreçleri Yönetimi, Veri Dijitalleştirme

Kırıkkale Belediyesi – EDYS, İş Süreçleri Yönetimi

Istanbul Metropolitan Municipality – Management Information System, Geographic Information Systems, Web Portal