Özel Kalem Yönetimi

Ankara BT
Yönetici personele gelen ziyaretçilerin ve randevuların takibi, alınan notların izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütür.

Yönetici personele gelen ziyaretçilerin ve randevuların takibi, alınan notların izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütür.